Dobrovolnické centrum Protěž, z.s.

Nezisková organizace Protěž byla založena v roce 2004 jako kontaktní místo pro dobrovolnickou práci se seniory, zdravotně postiženými, znevýhodněnými dětmi a rodinami v krizi. Sdružujeme dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat znevýhodněným jedincům a podporovat aktivní komunitní život občanů Prahy 10, kde má Dobrovolnické centrum Protěž své sídlo a působiště.

Protěž, z.ú.

Vedle Dobrovolnického centra Protěž, zapsaný spolek, jsme od roku 2016 zaregistrováni také jako Protěž, zapsaný ústav. Provozujeme Školičku Grébovka, dětskou skupinu, ve které pečujeme o 10 dětí předškolního věku
a denní stacionář pro seniory, který navštěvuje 12 klientů. Programy jsou připravovány tak, aby se jich mohli účastnit společně děti  i senioři.