PRO
ti TEŽkostem

Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

IČ 22613218, Mgr. Tamara Svrčková, předsedkyně
Výkonná rada: Mgr. Petra Hrdinková, Ing. Lenka Janoutová, Pavla Vlčková
Číslo účtu: 2800438536/2010 Fio banka 

Protěž, z. ú. 

IČO: 04788320, Mgr. Tamara Svrčková, zakladatelka 
Mitar Barjaktarevič ředitel
Správní rada Ing. Lenka Janoutová, Luděk Svrček, Zuzana Vinšová
Číslo účtu: 2501034670/2010 Fio banka

Sídlo obou organizací je Rybalkova 186/33, 101 00 Praha 10-Vršovice.

Dobrovolnické centrum Protěž

Nezisková organizace Protěž byla založena v roce 2004 jako kontaktní místo pro dobrovolnickou práci se seniory, zdravotně postiženými,znevýhodněnými dětmi a rodinami v krizi. Sdružuje dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat znevýhodněným jedincům a podporovat aktivní komunitní život občanů Prahy 10, kde má Dobrovolnické centrum Protěž své sídlo a působiště.

Komunitní centrum Protěž

Pravidelně v této lokalitě organizuje dobrovolnické aktivity, které fungují jako prevence sociálního vyloučení ohrožených skupin a zároveň napomáhají k rozvoji mezigenerační spolupráce. Ačkoliv Protěž působí na Praze 10, služby bezplatného poradenství v odborných oblastech může využívat každý, kdo se ocitl v tíživé životní situaci a potřebuje pomoc. 

Školička Grébovka a Stacionář pro seniory

Vedle poradenství nabízí Protěž taktéž smysluplný program pro nejmenší ve Školičce Grébovka a provozuje denní stacionář pro seniory, kteří zde mohou trénovat svou paměť, účastnit se kondičních cvičení a nebo si jen užívat společně strávený čas s dětmi.