Školička Grébovka

Dětská skupina Školička Grébovka je podporovaná z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Zaměstnanost (reg. číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008605). Z ESF jsme získali finanční příspěvek na provoz školičky od 1.11.2017 do 31.10.2019. Cílem projektu je pomoci rodičům malých dětí s jejich zapojením na trh práce. 

Školička Grébovka, dětská skupina

Pro všechny děti, které potřebují přes den smysluplný a cenově dostupný program

Dětská skupina Školička Grébovka je výchovně-vzdělávací zařízení, které bylo zřízeno se záměrem pomoci rodičům samoživitelům a rodinám. Cílem je spokojené dítě i celá rodina. Díky naší školičce se rodiče mohou plnohodnotně věnovat péči o dítě a zároveň se zapojit do pracovního procesu.

Pro koho je Školička určena?

Školička Grébovka je určena dětem od 2 let výše. Specializujeme se na péči dětí v raném věku, proto nabízíme i možnost hlídací služby již od 6. měsíce věku dítěte. Není podmínkou, aby rodina měla trvalé bydliště na Praze 10.

Kdy je pro otevřeno?

Po - Pá 08:00 - 16:00

Provozní dobu je ale možné upravit podle potřeb rodičů.

Organizace Školičky v krásném prostředí vedle parku Grébovka

Prostředí přízemních prostor Školičky se skládá z herny pro děti, šatny, jídelny s kuchyňkou, tělocvičnou, místnosti určené k odpočinku dětí a využíváme místní dvůr. O děti pečuje vedoucí učitel, dvě chůvy a dva dobrovolníci jako pomocní asistenti.

Program vytváří vzájemný respekt

Program plánu výchovy a péče o dítě byl navržen tak, aby odpovídal ranému věku dětí a stejně tak i dětem předškolního věku. Je variabilní a lze jej upravovat podle aktuálního dění.

Skládá se z témat, okruhů, konkrétních činností tj. vzdělávací nabídky a z očekávaných výstupů a cílů.

Témata jsou čtyři pro jednotlivá roční období - podzim, zima, jaro a léto.

Denní program probíhající ve třídách se odvíjí od aktuálního dění (např. podle seskupení dětí, individuálních potřeb dětí, podle atmosféry, celkového klimatu třídy apod.) Velice důležitá je pohoda ve třídě. Děti si společně s učitelkami vytváří pravidla třídy, která usnadňují soužití a vytváří vzájemný respekt a solidaritu mezi dětmi.

Co potřebují děti do Školičky?

Starší děti: přezuvky, náhradní oblečení (2 ks spodního prádla, ponožky, kalhoty, tričko, popř. mikina nebo svetr), oděv pro pobyt venku, pláštěnka

Kojenci a batolata: plenky (celý balík), vlhčené ubrousky, náhradní oblečení, popř. specifická strava a nápoje

Jak a kdy mohu dítě přihlásit?

Děti je možno přihlásit de facto kdykoliv, vždy záleží na aktuální obsazenosti. Tu Vám rádi sdělíme po telefonu nebo při osobní návštěvě.

Kolik Školička stojí?


3 dny v týdnu 


3000 Kč/měsíc


4 dny v týdnu 


4000 Kč/měsíc


5 dní v týdnu 


5000 Kč/měsíc