Podporují nás...


Magistrát hl. města Prahy

MČ Praha 10

Reality Pankrác, a.s. - Vít Horák, statutární ředitel

Nadace ČEZ

Czech-us

IKEA Česká republika, s.r.o.

Moje dětská skupina

ČS CASD

... a tito jednotlivci


Petra Janů, Petr Vyskočil, Mgr. Olga Merkunová, Ph.D a další...