Denní stacionář pro seniory

Denní stacionář je určen seniorům nad 60 let věku, kteří potřebují pomoc a podporu, nebo společnost druhé osoby ke spokojenému
 a naplněnému životu. Služba přispívá k zachování pocitu vlastní hodnoty a k udržení co nejvyšší míry soběstačnosti seniorů. Víme, že stáří přináší mnohé omezení, ale u nás se nemusíte bát, že bychom si s tím neporadili. Hlásit se mohou všichni senioři, v našem stacionáři přistupujeme ke každému individuálně a s pochopením. Rozsah poskytovaných služeb

- zajištění stravy dle individuální potřeb každého jedince
- organizace a realizace aktivit pro sociální začleňování
- pomoc a asistence při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání, svlékání a úkonech osobní hygieny
- pomoc při prostorové orientaci ,vycházky
- pomoc s uplatněním práv a oprávněných zájmů

Program a aktivity pro seniory

- nácvik a upevňování motorických dovedností
- rehabilitační a kondiční cvičení, vycházky do přírody
- trénink paměti,  aktivity podporující mentální činnost
- odborné přednášky z různých studijních oblastí 
- sociálně-terapeutická podpora a poradenství
- volnočasové aktivity s dětmi z naší školičky

Rozpis aktivit 2018/2019


Provozní doba: od 8 - 16 hodin každý všední den (případně dle domluvy)
Kapacita stacionáře: do stacionáře přijímáme maximálně 12 osob

PONDĚLÍ

rehabilitační cvičení
zdravotní přednášky

ÚTERÝ


trénink paměti
art-terapie 

STŘEDA


art-terapie 
tematické vycházky

ČTVRTEK


zpívání s dětmi
předčítání, vyprávění

PÁTEK


kondiční cvičení
trénink paměti